info@hazirsite.pro
Maltepe / İstanbul
Bizi Arayın 0 217 518 4234
Bu Metni Düzenlemek çok kolay ,
metni düzenlemek için tıklayınız
Proje Tasarım ve Yönetimi
Proje, kar amacı güdüp gütmemesinden bağımsız olarak gelişimi hedefleyen her organizasyon için zaruri nitelik taşımaktadır. Kar amacı gütmeyen organizasyonlar için kaynak yaratma ayrı bir problem olmakla birlikte dsa dsadas dsadas dsadasd dasdasd dasdasd dasdas dsad dasdas dsadas dasdas
Yıllık Kurumsal Danışmanlık
İşletmelere özel olarak tasarlanan bu hizmet kapsamında halihazırda yapılan personel giderleri, pazarlama tanıtım harcamaları, ihracata yönelik maliyetler, kurumsallaşmaya yönelik giderler vb. masraflar için kamu kurumlarının verdikleri tüm destekler XXX Danışmanlık tarafından müşteri adına takip edilmekte
Yönetim Danışmanlığı
Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişen ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki girift ilişkilerin artması ve hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının çetinleşmesi ve pazarın daralmasıdır.
Neden İnsalar bizi seçiyor
XX Danışmanlık | Sadece rekabet edebilen değil, geleceğe yön veren şirketler için.
STRATEJİK YÖNETİM
Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik
ORGANİZASYON
Organizasyon yapılarında görülen kutucuklar ve grafiklerin anlamı sadece neyi nerde görmek istediğimiz değil nasıl katma değer yaratacağımız ve
RİSK YÖNETİMİ
Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim
6589
Tamamlan Proje
264
Teknik İnceleme
7530
Mutlu Müşteri
2657
Türkiye Geneli Hizmet
Müşterilerimiz Ne Demiş
our client feedback your requesr lobal management consulting firm that serves a private
Ülkemizde, hibe ve teşvik sistemi her gün kapsam ve bütçe olarak büyümekte olup özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları planladıkları projelerini, kendileri için en uygun destek mekanizmasıyla gerçekleştirmek istemektedir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sunulan hibe ve diğer destek mekanizmalarının ilgili başvuru sahipleriyle buluşturulması misyonunu yüklenen XXX Danışmanlık
Contact Us
444 4 444
0532 111 11 11
Maltepe İstanbul